Nhà phố thuê theo ngày

Bình giã
m2
2
Nhà phố thuê theo...
3
139/20 PCT
m2
4
Nhà phố thuê theo...
4
97/11 PCT
150 m2
6
Nhà phố thuê theo...
5
77 Bình Giã
m2
2
Nhà phố thuê theo...
5
109/17/18 VTS
120 m2
3
Nhà phố thuê theo...
3
49/ 19/ 17 Nguyễn Bỉnh Khiêm
m2
5
Nhà phố thuê theo...
5
m2
4
Nhà phố thuê theo...
4
10/4B LLQ
250 m2
4
Nhà phố thuê theo...
4