Nhà phố thuê theo ngày

77 Bình Giã
m2
2
Nhà phố thuê theo...
5
109/17/18 VTS
120 m2
3
Nhà phố thuê theo...
3
49/ 19/ 17 Nguyễn Bỉnh Khiêm
m2
5
Nhà phố thuê theo...
5
m2
4
Nhà phố thuê theo...
4
10/4B LLQ
250 m2
4
Nhà phố thuê theo...
4
H4 160/ 22/ 20 HHT
400 m2
5
Nhà phố thuê theo...
4
257/11 LHP
100 m2
4
Nhà phố thuê theo...
3
10/13 Lạc Long Quân
100 m2
6
Nhà phố thuê theo...
5