Căn hộ dịch vụ

19/4A Hồ Quý Ly
28 m2
1
Căn hộ dịch vụ
1
A.124
168 m2
2
Căn hộ dịch vụ
2
104 m2
3
Căn hộ dịch vụ
2
Tầng 16
m2
3
Căn hộ dịch vụ
2
A30
135 m2
3
Căn hộ 3 phòng...
3
16.000.000 VNĐ
64
200 m2
2
Căn hộ cho thuê...
2